Snobbishly Raving Polybutene - Now With 50% More Sweeti3Angel!

Snabb utveckling

Internet börjar utvecklas med en faslig hastighet att det är riktigt svårt att hålla sig uppdaterad. Men det är också det som är charmen med det, eftersom det så snabbt utvecklas nya produkter, produkter som man för ett par månader sedan inte ens hade en tanke på. Jag tycker detta är positivt, även om det kan vara lite svårt att bromsa det ibland också. Det kan ju hända dåliga saker och tragedier på grund av internet. Eller inte på grund av internet, utan på grund av hur människor hanterar det.